Điểm khác biệt

Bảng giá Phần mềm kế toán tiêu chuẩn

STT Chỉ tiêu

SIS INVOICE

2021

SIS INNOVA 6.8.1

TM -DV

SIS INNOVA 6.8.1

SX - XL

SIS INNOVA 9.0

TM - DV

SIS INNOVA 9.0

SX - XL

1   3,000,000 5,000,000 8,000,000 9,000,000 12,000,000
2 Kế toán tiền mặt, tiền gửi
3 Kế toán mua hàng, phải trả
4 Kế toán bán hàng, phải thu
5 Kế toán kho HH - vật tư
6 Kế toán chi phí - giá thành Giản đơn Giản đơn Định mức
Phân bước
Giản đơn
Hệ số
Giá thành nhiều giai đoạn
Giản đơn Định mức
Phân bước
Giản đơn
Hệ số
Giá thành nhiều giai đoạn
7 Kế toán TSCĐ - CCDC
8 Kế toán thuế
9 Kế toán tổng hợp
10 Báo cáo thuế,  tài chính
11 Quản trị hệ thống
12 Số máy sử dụng 3 3 3 3 3
13 Tích hợp tự động với Phần mềm hóa đơn điện tử
14 Tặng 1000 HĐĐT VNPT
15 Tích hợp Modul quản trị hóa đơn Không
16 Thiết kế đặc thù theo yêu cầu Không Sẵn sàng Sẵn sàng Không giới hạn Không giới hạn
17 Cho phép sử dụng Online Không Không Không Sẵn sàng Sẵn sàng
18 Hợp nhất dữ liệu công ty mẹ - con Không Không Không Sẵn sàng Sẵn sàng
19 Tích hợp với mô-đun quản trị online webbase (smartphone, tablet,…) Không Không Không Sẵn sàng Sẵn sàng
20 Hệ thống cảnh báo tự động các chỉ tiêu( tiền, hàng, công nợ), vượt - hụt định mức, giới hạn Không Không Không Sẵn sàng Sẵn sàng
21 Tự động lưu dữ liệu đồng thời nhiều cơ sở dữ liệu Không Không Không
22 Sổ sách - báo cáo In + kết xuất excel In + kết xuất excel
Sửa mẫu theo yêu cầu
In + kết xuất excel
Sửa mẫu theo yêu cầu
In + kết xuất excel
Sửa mẫu theo yêu cầu
In + kết xuất excel
Sửa mẫu theo yêu cầu

 

Tiện ích mở rộng

 

1 Tách cơ sở dữ liệu độc lập và tư vấn chuẩn hoá danh mục tài khoản, Update số liệu theo thông tư của Bộ Tài Chính (TT 200 hoặc TT 133)
2 Cài đặt Bổ sung 01 điểm Online (tối đa 03 máy sử dụng: 1 Máy chủ + 2 máy trạm Lan 
3 Cài đặt Bổ sung  01 bộ cơ sở dữ liệu chung chương trình
4` Cập nhật tính năng cho phép chọn nhiều loại giá cho hóa đơn bán hàng: (giá bán buôn, giá bán lẻ...)
5 Cập nhật tiện ích hóa đơn bán lẻ có mã vạch trên phần mềm kế toán
6 Cập nhật tính năng cho phép chọn nhiều loại giá cho hóa đơn bán hàng: (giá bán buôn, giá bán lẻ...)
7 Cập nhật tự động danh mục TSCĐ 
8 Cập nhật tính năng tự động xuất, nhập kho theo định mức
9 Mở rộng các danh mục theo nhu cầu
10 Tự động lấy dữ liệu từ Excel vào phần mềm theo yêu cầu

 

Đăng ký tư vấn sản phẩm


Lên đầu trang
0962828785