Điểm khác biệt

Bảng giá Phần mềm kế toán tiêu chuẩn

STT Chỉ tiêu

SIS INVOICE

2021

SIS MAC

TM -DV

SIS MAC

SX - XL

SIS INNOVA 9.0

TM - DV

SIS INNOVA 9.0

SX - XL

I Giá bản quyền (BQ) 3,000,000 5,000,000 8,000,000 9,000,000 12,000,000
II Giá dịch vụ đào tạo trực tiếp tại khách hàng thuộc địa bàn Hà Nội 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
III Giá dịch vụ đào tạo trực tiếp tại khách hàng tỉnh cách Hà Nội <100km 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000
IV Giá dịch vụ đào tạo trực tiếp tại khách hàng tỉnh cách Hà Nội >=100km Thỏa thuận Thỏa thuận Thỏa thuận Thỏa thuận Thỏa thuận
V Giá dịch vụ thêm 01 cơ sở dữ liệu chung chương trình 20% x BQ 20% x BQ 20% x BQ 20% x BQ 20% x BQ
VI Giá dịch vụ thêm 01 máy trạm mạng LAN 20% x BQ 20% x BQ 20% x BQ 20% x BQ 20% x BQ
  CÁC MODUL PHÂN HỆ TRÊN PHẦN MỀM          
1 Kế toán tiền mặt, tiền gửi
2 Kế toán mua hàng, phải trả
3 Kế toán bán hàng, phải thu
4 Kế toán kho HH - vật tư
5 Kế toán chi phí - giá thành Giản đơn Giản đơn Định mức
Phân bước
Giản đơn
Hệ số
Giá thành nhiều giai đoạn
Giản đơn Định mức
Phân bước
Giản đơn
Hệ số
Giá thành nhiều giai đoạn
6 Kế toán Dự án công trình Không Không Không Không
7 Kế toán TSCĐ - CCDC
8 Kế toán thuế
9 Kế toán tổng hợp
10 Báo cáo thuế,  tài chính
11 Báo cáo quản trị
12 Quản trị hệ thống
  THÔNG TIN BẢN QUYỀN SẢN PHẨM VÀ TÍNH NĂNG TIỆN ÍCH          
1 Số lượng bản quyền 1 1 1 1 1
2 Số lượng cơ sở dữ liệu 1 1 1 1 1
3 Số máy sử dụng 3 3 3 3 3
4 Thời gian bảo hành 12 12 12 12 12
5 Tích hợp tự động với Phần mềm hóa đơn điện tử
6 Tặng 1000 HĐĐT VNPT
7 Tích hợp Modul quản trị hóa đơn Không
8 Thiết kế đặc thù theo yêu cầu Không Sẵn sàng Sẵn sàng Không giới hạn Không giới hạn
9 Cho phép sử dụng Online Không Chủ động 
lựa chọn
Chủ động 
lựa chọn
Sẵn sàng Sẵn sàng
10 Hợp nhất dữ liệu công ty mẹ - con Không Sẵn sàng Sẵn sàng Sẵn sàng Sẵn sàng
11 Tích hợp với mô-đun quản trị online webbase (smartphone, tablet,…) Không Sẵn sàng Sẵn sàng Sẵn sàng Sẵn sàng
12 Hệ thống cảnh báo tự động các chỉ tiêu( tiền, hàng, công nợ), vượt - hụt định mức, giới hạn Không Cảnh báo
đa dạng
Cảnh báo
đa dạng
Sẵn sàng Sẵn sàng
13 Tự động lưu dữ liệu đồng thời nhiều cơ sở dữ liệu Không
14 Sổ sách - báo cáo In + kết xuất excel In + kết xuất excel
Sửa mẫu theo yêu cầu
In + kết xuất excel
Sửa mẫu theo yêu cầu
In + kết xuất excel
Sửa mẫu theo yêu cầu
In + kết xuất excel
Sửa mẫu theo yêu cầu

 

Tiện ích mở rộng

 

1 Tách cơ sở dữ liệu độc lập và tư vấn chuẩn hoá danh mục tài khoản, Update số liệu theo thông tư của Bộ Tài Chính (TT 200 hoặc TT 133)
2 Cài đặt Bổ sung 01 điểm Online (tối đa 03 máy sử dụng: 1 Máy chủ + 2 máy trạm Lan 
3 Cài đặt Bổ sung  01 bộ cơ sở dữ liệu chung chương trình
4 Cập nhật tính năng cho phép chọn nhiều loại giá cho hóa đơn bán hàng: (giá bán buôn, giá bán lẻ...)
5 Cập nhật tiện ích hóa đơn bán lẻ có mã vạch trên phần mềm kế toán
6 Cập nhật tự động danh mục TSCĐ 
7 Cập nhật tính năng tự động xuất, nhập kho theo định mức
8 Mở rộng các danh mục theo nhu cầu
9 Tự động lấy dữ liệu từ Excel vào phần mềm theo yêu cầu

 

Đăng ký tư vấn sản phẩm


Lên đầu trang
0962828785